توکل

آرام گام برمیدارم

میدانی امیدم بتوست

خدا کند زیر پاهایم سست نباشد 

میترسم فرو بریزد

تمام وجودم را مدیون تو هستم

پس باتوکل بر خودت

یاعلی

 

/ 5 نظر / 32 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست عزیز[گل] به به ........... توکل واژه ی زیبا و لطیفی است الهی و ربی من لی غیرک الهی العفو العفو العفو ...

Abtin...Persian

اين سطر مختصر را گفتم آه او بخواند هر چه به او نگفتم مي خوام او بداند او اولش نمي خواست ترآم آند وليكن فهميد راز من را ، او رفت تا بماند

Abtin...Persian

اين سطر مختصر را گفتم آه او بخواند هر چه به او نگفتم مي خوام او بداند او اولش نمي خواست ترآم آند وليكن فهميد راز من را ، او رفت تا بماند