# دلنوشته

توکل

آرام گام برمیدارم میدانی امیدم بتوست خدا کند زیر پاهایم سست نباشد  میترسم فرو بریزد تمام وجودم را مدیون تو هستم پس باتوکل بر خودت یاعلی  
/ 5 نظر / 32 بازدید